Skip to main content

Del-eie modell for alle

CoOwner bytter navn til Coo

Det er vanskelig for mange å komme seg inn på boligmarkedet. Det ønsker vi i ByBo å gjøre noe med og derfor tilbyr vi nå en løsning i samarbeid med CoOwner som betyr at dersom du mangler deler av egenkapitalen som skal til for å møte kravet i utlånsforskriften, kan du likevel kjøpe boligen din basert på medeierskap.

Du bor i hele boligen selv, og den blir tinglyst i sin helhet på deg. For den delen du ikke kjøper, betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel i boligen. Løsningen leveres av selskapet CoOwner AS, som blir din partner i kjøpet, og medeier i boligen frem til du har økonomisk kapasitet til å eie hele boligen selv.

Velger du å kjøpe med CoOwner, må du godkjennes som kunde av dem. Boligen kan reserveres til dette er avklart.

MEDEIERSKAP MED COO

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da kan du kjøpe boligen sammen med CoOwner. Vår ambisjon er å bidra til at du kommer deg tidligere inn i boligmarkedet gjennom medeierskap. På den måten får du mulighet til å spare egenkapital i egen bolig gjennom avdrag på et boliglån og forventet verdistigning over tid, slik at du etter hvert kan eie hele boligen selv.

Coo er sin ambisjon er at du skal eie hele boligen så fort du er klar for det og har nok egenkapital til å eie selv innenfor rammene av utlåns- forskriften. Derfor har du også muligheten til å innløse andeler av boligen underveis, og etter hvert løse CoOwner helt ut. I normaltilfellet forventer vi at du vil kunne eie hele boligen selv i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav. Vi står i boligen og er solidarisk medlåntaker i boliglånet sammen med deg, frem til du er klar til å overta selv.

Les om Coo